Offshore cég Offshore cégek álltalános formája Offshore cégek helyszínei

 

OFFSHORE CÉG ANONIMITÁSA

Az fenti jogszabályi környezet biztosítja az anonimitást az offshore cég tulajdonosa számára, mely garanciát jelent arra, hogy egy kiterjedtebb társasági struktúrával rendelkező vállalkozó piaci manőverei, fontos piaci lépései rejtve maradhassanak az avatatlan tekintetek elől. Bizonyos esetekben lehetőség van állami hatóságok, bankok átvilágítására, éppen emiatt fontos, hogy az általunk választott offshore szolgáltatást nyújtó állam megfelelő jogi teret biztosítson az offshore cég tulajdonsainak üzleti, s magántitkainak megóvása céljából. E fogalom sokakban negatív kicsengésű gondolatokat ébreszthet, azonban le kell szögeznünk, hogy a gazdasági életben jelentős szerepe van az üzleti titoknak, melynek bizonyos esetekben az offshore céggel kapcsolatos tényleges tulajdoni viszonyok, pénzügyi és egyéb információk is részét képezhetik.

OFFSHORE CÉG TÖRZSTŐKÉJE

Komoly előnyt jelent a kedvező adókon kívül az alapítani kívánt társasággal járó költségek minimális szintre szorítása is, így példának okáért a kötelezően megfizetendő törzstőke összegének méltányos szinthez kötése. E szabály alól azonban a fent már említett kiemelkedő felelősséggel járó gazdasági tevékenységet végző jogi formációk kivételt képeznek, mint például a bankok, befektetési alapok, biztosítási társaságok...

SZOLGÁLTATÁSOK OFFSHORE CÉGHEZ

A fent említett offshore szolgáltatások jelentős költségeket jelenthetnek, így például kisebb bevételű vállalkozásoknak, melyekre alacsonyabb adókulcsok vonatkoznak nem feltétlenül éri meg offshore cégben gondolkodni, jóllehet a magasabb bevételű társaságok számára ideális lehet a fent említett adómegtakarítási és egyéb célok megvalósításában.

Az offshore cég díjai és szolgáltatásai tekintetében érdemes széleskörűen tájékozódni, s nem mindig csak az alapítási költségek, vagy egyéb kezdeti beruházások alapján dönteni offshore célállam tekintetében, mivel sokszor megeshet, hogy egyes államok kiterjedtebb nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek, okosabb külpolitikával elfogadtatják világpolitikai szinten a komolyabb gazdasági hatalmakkal jelenlétüket.

Megfelelő egyezmények kötésével gyakorlatilag minimalizálni lehet a bizonytalansági tényezők jelenlétét a társaság jövőjében, vagy éppen az adótervezés feladatát csökkenthetik jelentős mértékben. (Különféle adózási, vagy információcsere, illetve jogsegély egyezmények útján...)