Offshore cég Offshore cégek álltalános formája Offshore cégek helyszínei

 

OFFSHORE CÉG ADÓZÁSA

Az offshore cég legkomolyabb előnye az adózásban mutatkozik meg, mely ezen országokban vagy nem létezik, vagy minimális, jelképes méreteket ölt. Az offshore cég révén így csökkenthető a nyereségadó, a forrásadó (bár a nemzetközi és a magyar jogalkotás napjainkban meglehetősen megnyirbálta a lehetőségeket, mivel minden olyan országgal, mellyel nincsen kettős adózás elkerüléséről szóló egyezményünk, kiemelkedően magas forrásadókat vezetett be), csökkenthetjük a szellemi alkotások révén befolyó jogdíjak, szabadalmak, védjegyek által termelt hozamok megtérülését, illetve a vagyonunk védelmében is minőségi javulást hozhat-e caz offshore cég előnyeinek kihasználása.

OFFSHORE CÉG TOVÁBBI ELŐNYEI

E jogrendszerekre jellemző az egyszerűség, és az adminisztráció lehetőségek szerinti minimalizálása. A nagyobb felelősséggel járó így komolyabb szabályozást igénylő jogi formációk kivételével, az offshore céggel szemben támasztott beszámolási, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget az illetékes államok minimális szinten próbálják tartani. E kötelezettségek tovább csökkenthetőek különböző az adott offshore állam által nyújtott szolgáltatásokkal, úgy mint például könyvelői szolgáltatás, helyi igazgatók, titkárok, egyéb adminisztratív személyek, vagy akár munkavállalói szolgáltatások igénybevételével, akik a helyi jogrendszer és igazgatás teljes körű ismeretével nagy szolgálatot tehetnek a többszáz-többezer kilométerre lévő tulajdonos számára. Az adatvédelem is komoly szempont lehet egy-egy offshore vállalkozás alapítása esetén. A fejlett, versenyképességre törekedni kívánó offshore szolgáltatásokat nyújtó államok magas színvonalú jogi háttérrel és titokvédelmi rendszer által biztosítják a külföldi befektetők személyes, vagy éppen üzleti adatainak, titkainak védelmét, minimalizálva a bármely harmadik, vagy anyaország számára kiadható információk körét.

OFFSHORE CÉG ÁLTALÁBAN

Az "offshore cég" megnevezés nem teljesen egyértelmű, s főként a média hatására gyakran azonosítják a köznyelvben az adócsalással. Pedig az, aki offshore cég formát választja, csak él azon jogszabályok által nyújtott lehetőségekkel, melyek bárki számára nyitottak napjainkban.

Az offshore cég tehát számos körülmény miatt jelentősen misztifikált fogalom, pedig mindössze két jelentésformát tulajdoníthatunk neki. Egyrészről jelenthet egy olyan céget, mely külföldön került bejegyzésre, vagy (ahogy napjainkban általában használni szokás) jelenthet olyan vállalatot, melyet egy offshore pénzügyi központban hoztak létre.

Ahhoz, hogy egy vállalkozás offshore cégnek minősüljön olvasatunkban, egy külföldi offshore központban kell létrehozni, s fontos kitétel, hogy gazdasági tevékenységet ne fejtsen ki a az offshore cég bejegyzése szerinti államban, sőt telephelye, vagy azzal egy megítélés alá eső telepe se legyen ott. E kritériumok fennállása esetén lehetőség van az offshore ország hatékony adórendszere által leadózni jövedelmünk, bevételeink után. (ezekben az országokban általában nincsen, vagy minimalizálva van a társasági adó, illetve az egyéb munkát terhelő járadékok mértéke.)

Fontos tudni, hogy az offshore cég nem a külföldi országban alapított társaság szinonimája, hanem egy az általánostól teljesen elkülönülő jogi szabályozás alá eső bejegyzett társaságot jelent.